1. Internetveikala lietošanas noteikumi

1.1. Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.martinelli.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

1.2. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.martinelli.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1.3. Termini

1.3.1. Martinelli– tiešsaistes tirdzniecības vietas www.martinelli.lv īpašnieks ir SIA "KANOLI", reģistrācijas Nr. 40203034995, juridiskā adrese: Baznīcas iela 37-26, Rīga, LV-1010, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem;

1.3.2. Klients– fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces www.martinelli.lv, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Martinelli;

1.3.3. Martinelli- tiešsaistes tirdzniecības vieta www.martinelli.lv, ko klients izmanto pasūtījuma veikšanai;

1.3.4. Piegāde- klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi laika posmā 8-22, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;

1.3.5. Piegādes paka– iepakojums kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti piegādes laikā;

2. Pasūtīšana

2.1. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2.Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, piegādes brīdī nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai apliecinātu Klienta pilngadību un tiesības iegādāties alkoholiskos dzērienus.

2.3.Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4.Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu Martinelli sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1.Preču cenas Martinelli ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2.Papildus cenai, ja pasūtījuma summa nesasniegs 50 EUR, Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 5 EUR. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00EUR.

3.3.Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas Martinelli maksājumu metožu izvēlnē.

3.4.Pēc pasūtījuma saņemšanas Martinelli nosūta klientam e-pastā vai SMS pa telefonu pasūtījuma apstiprināšanu.

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1.Martinelli cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ Martinelli negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2.Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru Klients norādījis pasūtījuma veikšanas brīdī. Martinelli piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

4.2.1. piegādātājam ir Klienta piekrišana un

4.2.2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. Martinelli vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

4.3. Martinelli spēs sekmīgi piegādāt produktus, klientam, ja:

4.3.1. saņēmējs pēdējās 14 dienu laikā nav atgriezies no ārzemēm;

4.3.2. saņēmējs nav bijis kontaktā ar citām personām, kas potenciāli var būt inficētas ar Covid-19 vīrusu;

4.3.3. saņēmējs nav starp personām, kurām laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās;

4.3.4. saņēmējs, jaunāks par 25 gadiem, apņemas piegādes brīdī uzrādīt kurjeram personas apliecinošu dokumentu bez iepriekšēja uzaicinājuma, kā to paredz LR likumdošana.

4.4. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, Martinelli var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.5. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas piegādes brīdī sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, produkti paliks pie piegādātāja.

4.6. Interneta vietnē www.martinelli.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti:

4.6.1 Gadījumos, kad interneta vietnē www.martinelli.lv pasūtīto preci, Klients apmaksā un saņem Baznīcas ielā 37, Rīgā, tiek izsniegti šādi preces iegādi apliecinoši dokumenti:

4.6.1.1Kases čeks;

4.6.1.2.Preču pavadzīme.

4.6.2 Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.

4.7. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

4.7.1. Saņemot pasūtīto preci www.martinelli.lv veikalā Baznīcas ielā 37, Rīgā – Klienta paraksts uz dokumenta;

4.7.2. Saņemot pasūtīto preci ar piegādi – ar Klienta paraksts uz dokumenta.

4.8. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 4.6.punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

4.9. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu, taču adresē nav neviena, kas varētu saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja Martinelli ir jāatgriež pasūtījums, Klientam ir pienākums apmaksāt piegādes izdevumus.

4.9.1. Martinelli dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts. Martinelli neuzņemas nekādu atbildību, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1.Produkti, kas attēloti www.martinelli.lv, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2.Par visu Martinelli produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. Martinelli ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1.Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, par to izmantošanu nekavējoties informējot Martinelli. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Martinelli izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2.Martinelli ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no šīs preces, ir jānogādā atpakaļ Martinelli veikalā, no kura tika veikta piegāde. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3.Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Martinelli patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4.Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie Martinelli ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Martinelli noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. Martinelli patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1.Nopietnu apstākļu gadījumā, Martinelli var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, Martinelli atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Klientu apkalpošana

8.1.Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Martinelli, sazinieties ar mums darba laikā no otrdienas līdz piektdienai 15:00-19:00 pa telefonu +371 29403911 vai e-pastu [email protected]

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1.Martinelli var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2.Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam un visi strīdi pakļauti izskatīšanai pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā.

9.3.Ja Klients uzskata, ka Martinelli ir pārkāpusi šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9.4.Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

9.5.Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.martinelli.lv pieder tikai un vienīgi SIA „KANOLI”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „KANOLI” un trešajām personām.

10.Datu apstrāde un aizsardzība

10.1.Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Martinelli piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.

Privātuma politika

Veicot pasūtījumus interneta vietnē www.martinelli.lv, Jūs uzticat SIA "KANOLI", reģistrācijas Nr. 40203034995, juridiskā adrese: Baznīcas iela 37-26, Rīga, LV-1010 kā personas datu apstrādes Pārzinim savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas un Martinelli internetveikala lietošanas noteikumos noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. Informējam, ka mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi tikai tad, ja Jūs izvēlaties savus personas datus mums sniegt. Mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šiem Politikas noteikumiem, pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka gan Privātuma politika, gan arī Internetveikala lietošanas noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA “KANOLI” (turpmāk tekstā – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki

Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, sazinoties ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem uzņēmuma SIA “KANOLI” ietvaros.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjera dienestiem u.c. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tos tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt, apstrādājam Jūsu personas datus Latvijā, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgām personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1.     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
2.     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus
3.     dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;
4.     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
5.     ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
6.     pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);|
7.     vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu veikalā Baznīcas ielā 37, Rīgā, LV-1010, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2021. gada 02. februārī.